H Σελόντα ΑΕ προχώρησε σε επανέγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011, στις 06/04/2012 μετά την λήξη των waiver απόκλισης οικονομικών δεικτών, από συμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα, για τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου, της τροποποίησης του πιστοποιητικού των ορκωτών ελεγκτών και αλλαγή σημείωσης των οικονομικών καταστάσεων αναφορικά με τα ανωτέρω δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. 

Οι νέες οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καταλήγει η ανακοίνωση.