Στις καταστάσεις προσωπικού των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, ανεγράφησαν το 2010 τα ονόματα 399 χιλιάδων εργαζομένων: 144 χιλιάδων ανδρών και 255 χιλιάδων γυναικών. Στις καταστάσεις προσωπικού του 2011, δηλώθηκαν 342 χιλιάδες ονόματα. Που σημαίνει ότι μέσα σε μόλις έναν χρόνο, χάθηκαν 56,5 χιλιάδες θέσεις μόνο από έναν κλάδο.  Το υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, έδωσε χθες στη δημοσιότητα την «έκθεση πεπραγμένων έτους 2011». Μια «μαύρη» έκθεση καθώς αποτυπώνει μείωση προσωπικού κατά περίπου 430.000 άτομα μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στην έκθεση, «το αναγραφόμενο προσωπικό στις καταστάσεις προσωπικού μειώθηκε το 2011 στα 1,818 εκατομμύρια έναντι 2,248 εκατ. το 2010. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκαν 429.757 θέσεις μέσα σε μόλις έναν χρόνο. 

Μάλιστα στο σημείωμα  της έκθεσης δεν μένει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας: «η μείωση στις καταστάσεις προσωπικού που παρατηρείται συνεπάγεται και μείωση των θέσεων εργασίας που ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερη δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων καταθέτουν κατάσταση προσωπικού περισσότερες από μια φορές κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους». 

Από την έκθεση καθίσταται σαφές ότι την…νύφη της κρίσης, την έχουν πληρώσει κυρίως οι γυναίκες. Ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών, από 1,101 εκατ. το 2010, μειώθηκε στις 851 χιλιάδες το 2011. Δηλαδή, έχασαν τη δουλειά τους 250.000 γυναίκες. Οι άνδρες μειώθηκαν στις 966 χιλιάδες από 1,145 εκατομμύρια το 2010. 

Τα κλαδικά στοιχεία σοκάρουν. Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους η απασχόληση μειώθηκε στο μισό. Πραγματικά εύχεται κάποιος να πρόκειται περί στατιστικού λάθους. Όμως στον κλάδο του αυτοκινήτου καταγράφεται μείωση της απασχόλησης κατά 20% και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά…52,8%  

Ο πίνακας που αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά εργασίας, έχει ως εξής:  


    Εργαζόμενοι 2012 Εργαζόμενοι 2011 Διαφορά Μεταβολή (%)
1 Λιανικό εμπόριο (εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) 342387 398896 -56509 -14.17%
2 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 219135 237087 -17952 -7.57%
3 Καταλύματα 147030 142252 4778 3.36%
4 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων , γραφείων ταξιδίων κλπ 16297 62345 -46048 -73.86%
5 Χονδρικό εμπόριο (εκτός μηχανικίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) 73853 89056 -15203 -17.07%
6 Εκπαίδευση 59794 57625 2169 3.76%
7 Βιομηχανία τροφίμων 110187 112006 -1819 -1.62%
8 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 30862 65471 -34609 -52.86%
9 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 37735 47193 -9458 -20.04%
10 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 39722 47700 -7978 -16.73%
  Σύνολο όλων των κλάδων 1818466 2248223 -429757 -19.12%


Αρίστος Οικονομίδης