Η μείωση του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ αποτελεί τον βασικό στόχο της σλοβενικής κυβέρνησης για το 2012.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας κατά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της χώρας για το 2012, η κυβέρνηση θα καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει τον στόχο αυτό.