Στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Lavipharm, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012, θα συμπεριληφθεί το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στη συνέλευση θα συζητηθεί οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται για την ολοκλήρωση της αύξησης.