Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ύψους 1 δισ. ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,620 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,55% έναντι 4,8% κατά την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 875 εκατ. ευρώ που είχε διενεργηθεί στις 6 Μαρτίου.