Τρία συνολικά πακέτα μετοχών της Cyclon πέρασαν πριν από μισή ώρα στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Τα πακέτα μεταβιβάστηκαν στην τιμή των 0,50 ευρώ ανά μετοχή και αφορούσε ποσοστό 26,7% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η συνολική αξία των πακέτων ανήλθε στα 4,52 εκατ. ευρώ.