Από τις 12 Απριλίου θα ισχύσει η νέα επωνυμία της Τράπεζας "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" σε "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.