Μικρή αύξηση, της τάξης του 4%, εμφάνισε το 2010 η αξία της αγοράς τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με έρευνα της ICAP.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 60% της αξίας αφορά τις εξερχόμενες κλήσεις και ειδικότερα τις υπηρεσίες τηλεπωλήσεων, ενώ το υπόλοιπο 40% αφορά τις εισερχόμενες κλήσεις και ειδικότερα την εξυπηρέτηση πελατών.

Με εξέταση τους ισολογισμούς της διετίας 2009-2010, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών παρουσίασε μείωση κατά 1,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 7%.

Οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 2,9% ενώ το συνολικό τελικό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο, αφού αυξήθηκε κατά 58,5%.