Νέα πτώση 5,1% εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή στην Ισπανία σε ετήσια βάση το Φεβρουάριο, από 4,3% τον Ιανουάριο 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας σε μηνιαία βάση, η παραγωγή σημείωσε μείωση 3% έναντι μείωσης 2,5% τον Ιανουάριο.