Το νέο σύστημα ελέγχου εξαγωγών μπορεί να βοηθήσει τις εμπορικές μικροεισαγωγικές επιχειρήσεις να μετατραπούν σε μικροεξαγωγικές, αναφέρει η ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.
Η ΕΣΕΕ θα συμμετάσχει στην Κοινή Ομάδα Εργασίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου συστήματος ελέγχου εξαγωγών, μέσω του οποίου, θα μπορέσει η ελληνική μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση από μικροεξαγωγική να λειτουργήσει και ως μικροεξαγωγική και μάλιστα ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές.
 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σήμερα, το μέσο κόστος που απαιτείται για εξαγωγή προϊόντων από τη χώρα μας διαμορφώνεται στα 1.153 δολάρια, έναντι 1.043 στην Ε.Ε., ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 20 ημέρες, έναντι 11 ημερών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μάλιστα στερούνται τη δυνατότητα θαλάσσιων μεταφορών. Ο αριθμός των συνοδευτικών εγγράφων είναι 5 και κατά περίπτωση 6 στη χώρα μας, έναντι 4 στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
 

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο σύστημα ελέγχου εξαγωγών σε γενικές γραμμές είναι:
 

- Το νέο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ECSnet) τέθηκε σε ισχύ στις 03/04/2012 και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.

- Εμπεριέχει ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο και βασίζεται σε λειτουργία αποκλειστικά ηλεκτρονικής λογικής, χωρίς έγγραφα και ανθρώπινη μεσολάβηση.

- Έχουν ληφθεί υπόψη οι νομικής μορφής περιορισμοί που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία.
Στόχος του είναι να αποτελέσει το εργαλείο για:

 • Τη δημιουργία ενός απλού, αποτελεσματικού και σύγχρονου περιβάλλοντος όπου θα ενισχύσει τις εξαγωγές, με συνεχή βελτίωση.
 • Τη μείωση των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών και των χρόνων ολοκλήρωσης μιας εξαγωγικής προσπάθειας κατά 80%.
 • Την καλύτερη παρακολούθηση των εξαγωγών και τη βελτίωση των ελέγχων των τελωνείων καθώς και την καλύτερη οργάνωσή τους.
 • Τη μείωση των διαδικασιών διασάφησης και την εξάλειψη 8 αχρείαστων σταδίων ταλαιπωρίας και προστριβών.
 • Την ενίσχυση της διαφάνειας χωρίς συναλλαγές και χειραψίες, καθώς και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Τη δημιουργία αντίστοιχης διαδικασίας και για τις εισαγωγές.
 • Τη δυνατότητα ποσοτικής αποτίμησης του όλου εγχειρήματος (πόσο απέδωσε δηλαδή η εφαρμογή του νέου προγράμματος).

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στα παρακάτω:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή όλων των τελωνειακών παραστατικών.
 • Ηλεκτρονική πληρωμή των τελωνειακών υπηρεσιών.
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών.
 • Ηλεκτρονική γνωστοποίηση της απόφασης και της έγκρισης.
 • Συνεχή πληροφόρηση και ενημέρωση όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου με «single window» υπηρεσίες.
 • Υιοθέτηση τρόπου λειτουργίας και νοοτροπίας ίδια με αυτή του taxis.
 • Εφαρμογή αυτόματης επιστροφής και συμψηφισμού ΦΠΑ με άλλες κρατικές επιβαρύνσεις και φόρους των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ε.Ε. και στοίχισε περί τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν παρουσιάστηκαν αξιοσημείωτα προβλήματα κατά τις πρώτες μέρες λειτουργίας του, ενώ ο εμπορικός κόσμος φαίνεται να το εμπιστεύεται.