Στην απόκτηση  7.122.222 μετοχών εκδόσεως Cyclon Ελλάς στην τιμή των 0,50 ευρώ ανά μετοχή προέβη η Motor Oil στις 10 Απριλίου 2012.
Οι παραπάνω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 26,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon.