Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης μειώθηκε σε 1.318 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 4.254 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν σε 11.413 εκατ. ευρώ, από 11.184 εκατ. ευρώ πέρυσι.


Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, μειώθηκαν σε 13.575 εκατ. ευρώ, έναντι 15.048 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011.