Δημοπρατήθηκε το έργο «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων “Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ”»  προϋπολογισμού 110.085.000  ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών έγινε στις 10 Απριλίου 2012 και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης. Η υπογραφή της σύμβασης θα λάβει χώρα μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, τον  προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.


Η διάρκεια κατασκευής του είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του αεροσταθμού επιφάνειας 18.104 τ.μ. σε 3 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφος), την αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των χώρων του υφιστάμενου αεροσταθμού  επιφάνειας 13.325 τ.μ., ήτοι η συνολική επιφάνεια του νέου αεροσταθμού θα είναι περίπου 31.500τ.μ..


Επιπλέον στα πλαίσια υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου αεροσκαφών, νέου Πυροσβεστικού Σταθμού (Αμαξοστασίου) και την διαμόρφωση-επέκταση του περιβάλλοντα χώρου του αεροσταθμού.

Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης  σημείωσε:

«Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αναβάθμιση του κρατικού αερολιμένα Χανίων, καθιστώντας το έτσι ένα αεροδρόμιο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πρόκειται για ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο  για τα Χανιά και το νησί της Κρήτης που θα συντελέσει τα μέγιστα στην τουριστική ανάπτυξη  του νησιού και στη βελτίωση των υποδομών του, που είναι πάντα στις πρώτες προτεραιότητες του Υπουργείου μας.»