Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 4/5, ημέρα Παρασκευή, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η τροποποίηση όρων Ομολογιακών Δανείων και η αλλαγή σκοπού, αποφάσισε η διοίκηση της Χατζηιωάννου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 μ.μ. στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας που βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής στη συμβολή των οδών Περικλέους και Οιδίποδος.


Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.

 

2. Αλλαγή σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας

 

3. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου περί τροποποίησης των όρων Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Marfin Egnatia Bank και εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για εξασφάλιση του δανείου.

 

4. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου περί τροποποίησης των όρων Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ και εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για εξασφάλιση του δανείου.

 

5. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου περί εγγραφής προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανείου της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

 

6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των όρων Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Ατικής και εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για εξασφάλιση του δανείου.

 

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύναψη δανείων και λοιπών συμβάσεων καθώς και έγκριση τροποποίησης των όρων συμβάσεων μακροπρόθεσμων, ομολογιακών αλλά και βραχυπροθέσμων δανείων καθώς και παροχή έγκρισης για εγγραφή προσημειώσεων σε ακίνητα εταιρίας για εξασφάλιση δανείων .

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Μα5ου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.