Περίπου 550 βιομηχανικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης, ενώ το 64,7% των επιχειρήσεων του τομέα βρίσκονται σε ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ICAP, η οποία υπενθυμίζεται έχει προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του βιομηψανικού τομέα, λόγω της οικονομικής τους επιδείνωσης.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ICAP, η οποία διεξήχθη σε 5000 βιομηχανικές επιχειρήσεις, 3.234 βρίσκονται στη ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου το 2012, ήτοι το 64,7%.


Το 2011 το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 46,5%, ενώ το 2010 το ποσοστό βρισκόταν στο 29,8%.


Στον αντίποδα μόλις 520 επιχειρήσεις έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, ενώ σε μέσο πιστωτικό κίνδυνο βρίσκονται 1247.