Εικόνα «εγκατάλειψης» παρουσιάζουν οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2012, με βάση τα μηνιαία δελτία κίνησης που επεξεργάστηκε η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής (ΕΞΑ-Α).
Τον Δεκέμβριο οι απώλειες φθάνουν σε ποσοστό 20,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, ενώ παρόμοια μεγέθη διατηρούνται τον Ιανουάριο με τη μείωση να αγγίζει το 18,65% και τον Φεβρουάριο με ποσοστό 20,42%. Η Αθήνα παρουσιάζει τη χαμηλότερη πληρότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και τους τρεις μήνες, με ποσοστά 60,1% τον Δεκέμβριο, 38,3% τον Ιανουάριο και 41,3% τον Φεβρουάριο, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο τον Ιανουάριο παρουσιάζει μείωση 17,5% σε ετήσια βάση και 19,1% τον Φεβρουάριο.


Μεγαλύτερο είναι το πλήγμα για τα ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών, ωστόσο σημαντική είναι η κάμψη και στις υψηλές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2011 οι πληρότητες στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων μειώθηκαν κατά 4,6% (34% από 35,7%), στα τεσσάρων αστέρων κατά 12,8% (42,5% από 48,7%) και στα τριών και δύο αστέρων κατά 30,8% (ποσοστό 32,8% από 47,4%). Τον Ιανουάριο του 2012 τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων παρουσίασαν πτώση 17,3% (34,5% από 41,8%), τα τεσσάρων αστέρων 8,7% (42,8% από 48,1%) και τα τριών και δύο αστέρων 23,9% (ποσοστό 34,9% από 45,9%). Αντίστοιχα τον Φεβρουάριο οι πληρότητες στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων μειώθηκαν κατά 16,9% (42,9% από 51,6%), στα τεσσάρων αστέρων κατά 8,7% (56,6% από 62%) και στα τριών και δύο αστέρων κατά 27,4% (ποσοστό 37,6% από 51,8%).

Με πληροφορίες από το Βήμα