Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας τράπεζας για την οικονομία της Κίνας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας, η οικονομία της Κίνας αναμένεται να « βυθιστεί» σε χαμηλά 13 ετών το 2012 αφού όπως αναφέρεται η επιβράδυνση της ανάπτυξης παγκοσμίως πλήττει τις εξαγωγές της χώρας τη στιγμή που επιβραδύνονται οι εγχώριες επενδύσεις και η κατανάλωση.

Στο πλαίσιο αυτό η διεθνής τράπεζα υποβάθμισε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη στην Κίνα φέτος σε 8,2% από 8,4% που προέβλεπε τον Ιανουάριο.

«Με την οικονομία να επιβραδύνεται βραχυπρόθεσμα, η πρόκληση για την πολιτική είναι να διασφαλίσει πως αυτό θα συνεχιστεί βαθμιαία», αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.