Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ιπποτούρ αποφάσισε σήμερα ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης.
Η απόφαση καθώς η εταιρεία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011.Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται εκ νέου στην κατηγορία Επιτήρηση του ΧΑ.