Αύξηση 7,8% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2012, σημείωσε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 1,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2010 – Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,8%, έναντι αύξησης 6,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.