Το ελληνικό Δημόσιο στις 17 Απριλίου θα προχωρήσει σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1,250 δισ. ευρώ.