Την παραίτηση του από τα καθήκοντα του ως Προέδρου υπέβαλε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ της 12/4 ο κ. Στυλιανός Αγγελούδης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την ίδια ημέρα με την αριθμ. 5090/12.4.2012 απόφαση του το Δ.Σ. της εταιρείας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε ότι τα καθήκοντα του Προέδρου στο Δ.Σ. θα τα ασκεί ο κ. Κων/νος Παπαϊωάννου και του Αντιπροέδρου ο κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος.