Ουδέν γεγονός έχει συμβεί ή συντρέχει, σε σχέση με την δραστηριότητα και την εν γένει λειτουργία και οργάνωσή της το οποίο να σχετίζεται με την εν λόγω απότομη διακύμανση της μετοχής της αναφέρει η Flexopack

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, και η εταιρεία συνιστά στο επενδυτικό κοινό να επισκοπήσει το σύνολο της εν λόγω παρουσιάσης, η ηλεκτρονική μορφή της οποίας  είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.flexopack.gr.