Παραιτήθηκε στις 11 Απριλίου 2012 από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ο κ. Θεόκλητος Λεωνίδας, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη. 

Για την αντικατάστασή του, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες.