Σκληραίνουν τη στάση τους οι Βρυξέλλες αναφορικά με τα μπόνους που λαμβάνουν τα τραπεζικά στελέχη στην Ευρώπη.
Το ευρωκοινοβούλιο καταρτίζει νέα ανώτατα όρια για τα μπόνους των τραπεζιτών και τα οποία δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν σε αξία τις σταθερές αποδοχές τους.

Το ζήτημα αυτό προέκυψε μετά από έρευνα που διεξήγαγε η πανευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή για τις Τράπεζες και από την οποία προκύπτουν τεράστιες διαφορές στα μεγέθη των μπόνους ανά κράτος- μέλος.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η μέση αναλογία των επιδομάτων σε σχέση με το μισθό αντιστοιχούσε σε  122% για στελέχη και 139% για άλλες κατηγορίες όπως οι επενδυτές. Ωστόσο, μία χώρα κατήγγειλε ίδρυμα το οποίο έδινε μπόνους με μέσο όρο 313% για επενδυτές, αλλά και μια άλλη περίπτωση όπου δίνονταν μπόνους 429% επί των μισθών για στελέχη και 940% για το λοιπό προσωπικό.

Αναλυτές σε δηλώσεις τους εκτιμούν ότι οι Βρυξέλλες κινούνται στην σωστή κατεύθυνση αφού όπως αναφέρεται, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι χρειάζεται επειγόντως μία «σκληρή δράση» από πλευράς ΕΕ για να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία μίας τράπεζας.