Υπερψηφίστηκε σήμερα το ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο από το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο κείμενο ορίζει ως βασικό εργαλέιο για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους τη δημοσιονομική πειθαρχία. 


Επιπλέον, το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του οργάνου που θα αναλάβει να στηρίζει τις χώρες της Ευρωζώνης με οικονομικά προβλήματα.