Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου για ποσό ύψους 1,25 δισ. ευρώ προχωρά την Τρίτη 17 Απριλίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος μηνιαίων εκδόσεων βραχυπρόθεσμων τίτλων.
Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντλήσει συνολικά το ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση των τριμηνιαίων εντόκων αναμένεται να αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, αφού όπως και σε κάθε ανάλογη έκδοση εντόκων το Δημόσιο θα κάνει σε πρώτη φάση μη ανταγωνιστικές προσφορές στο 30% του αρχικού ποσού της έκδοσης, ενώ θα πάρει άλλα τόσα ως συμπληρωματικές προσφορές που θα δοθούν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ως ημερομηνία διακανονισμού των βραχυπρόθεσμων τίτλων ορίστηκε η 20η Απριλίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Η έκδοση αυτή βγαίνει με στόχο να καλύψει τη λήξη εντόκων γραμματίων ύψους 2 δισ. ευρώ που λήγουν μέσα στο μήνα.