Τη μείωση των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Κεντρική Tράπεζα της Ινδίας. Σύμφωνα με το Reuters η Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη μετά από τρία χρόνια μείωση των επιτοκίων repo στο 8% ενώ οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του πρακτορείου, προέβλεπαν διαμόρφωση των επιτοκίων στο 8,25%.

Παράλληλα, η τράπεζα προειδοποίησε ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο διευρύνθηκε στο 4,3% του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 2011, είναι «μη διατηρήσιμο» και δύσκολο να χρηματοδοτηθεί δεδομένων των προβλέψεων για επιβράδυνση της ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες αγορές για το 2012.

Σημειώνεται ότι ότι η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2011 κατά 6,1% που είναι και ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών, ωστόσο η κεντρική τράπεζα δεν προχωρούσε σε μείωση επιτοκίων λόγω των πληθωριστικών ανησυχιών, σύμφωνα με τον διοικητή της τράπεζας Duvvuri Subbarao.