Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η  πώληση της ασφαλιστικής θυγατρικής της Finansbank.
Σύμφωνα με το πρωινό ενημερωτικό δελτίο της Proton ο επικεφαλής της τουρκικής τράπεζας, Omer Aras, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δεχθεί προσφορές για την ασφαλιστική από τις αρχές Απριλίου.

Eπίσης σχετικά με την πώληση ποσοστού έως 25% της Finansbank από την Εθνική δήλωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση των συνθηκών στις αγορές.