Μικρή αύξηση κατά 0,1% σημείωσε το ποσοστό ανεργίας στη Ρουμανία το 2011 και διαμορφώθηκε στο 7,4% σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ρουμανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.
Βάσει των αναλυτικών στοιχείων, η ανεργία στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 7,9% και στις γυναίκες στο 6,8%.

Επίσης το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο (23,7%) μεταξύ νέων, ηλικίας 15-24 ετών, έπληξε κυρίως τα άτομα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (8,1% και 7,3% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό σε ό,τι αφορά τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών διαμορφώθηκε στο 5,1%.

Τέλος,  στα αστικά κέντρα το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,8% και στην ύπαιθρο 5,5%.