Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) άντλησε 1,99 δισ. ευρώ σήμερα από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bundesbank, το επιτόκιο σημείωσε αύξηση 0,2537% από 0,2040% της δημοπρασίας στις 20 Μαρτίου. 


Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 3,818 δισ. ευρώ.