Σε πώληση του ποσοστού που κατείχε επί του μετοχικού κεφαλαίου της Cyclon Ελλάς προχώρησε η Αναστασία Βαρδινογιάννη. Η κα Βαρδινογιάννη κατείχε ποσοστό 4,465% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Μετά από συναλλαγή που πραγματοποίησε στις 10 Απριλίου δεν κατέχει πλέον μετοχές της εταιρείας.