Την έγκρισή της για την πώληση του 70% της πολωνικής Polbank από την Eurobank EFG στην αυστριακή Raiffeisen έδωσε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Πολωνίας.
Όπως αναφέρεται στο πρωινό ενημερωτικό σημείωμα της HSBC, η Eurobank θα διατηρήσει το 13% της νέας μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση, καθώς και το δικαίωμα πώλησης του μεριδίου αυτού οποιαδήποτε στιγμή.

Η νέα μονάδα που θα προκύψει από τη συγχώνευση της θυγατρικής της Raiffeisen στην Πολωνία, Raiffeisen Bank Polska, και της Polbank αναμένεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας έως τα τέλη του Ιουνίου του 2016.