Σε 79,29% διαμορφώνεται το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Henkel Ελλάς στη Rilken από περίπου 78,77%, καθώς η Henkel Ελλάς το διάστημα 21/2-17/4 απέκτησε συνολικά 17.571 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Rilken. 


Όπως ανακοίνωσε η η εταιρεία:


Στις 17.04.2012, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 831 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), έναντι 3,40 Ευρώ ανά μετοχή. Αυτές οι συναλλαγές θα εκκαθαριστούν στις 20.04.2012. 

 

Στο διάστημα από 21.02.2012 έως και 17.04.2012, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 17.571 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,52% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι 3,40 Ευρώ ανά μετοχή. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων διαμορφώνεται σε περίπου 79,29% από περίπου 78,77% στις 20.02.2012.