Συνεχίζονται οι μειώσεις προσωπικού, μισθών και παροχών, αλλά αυξάνεται η δαπάνη για την εκπαίδευση, σύμφωνα με την τριμηνιαία ηλεκτρονική έρευνα της ICAP People Solutions


Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν απαντήσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012 και βάσει αυτών, συνεχίζονται οι μειώσεις προσωπικού, αυξάνονται οι επιχειρήσεις που μειώνουν μισθούς, ενώ αυξάνεται η πρόθεση μείωσης των παροχών. 


Επιπλέον, αύξηση παρουσίαζουν και οι επιχειρήσεις που δίνουν κατώτατο μικτό μισθό μικρότερο των 1.000 ευρώ σε νεοπροσληφθέντες με πτυχίο ή μεταπτυχιακό, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011. 


Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των επιχειρήσεων διατηρεί ή αυξάνει τη δαπάνη για την εκπαίδευση, ειδικά αυτή που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Ακόμη, αυξάνεται η επένδυση των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογία και πολλαπλασιάζονται οι εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων. 


Τέλος, να σημειωθεί πως από τις επιχειρήσεις που απάντησαν στην έρευνα, 57% είναι ελληνικές, 43% διεθνείς, 50% έχουν τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ και 53% έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους.