Κέρδη 10,40 εκατ. ευρώ από 9,74 εκατ. ευρώ το 2011 αναμένει για το 2012 η διοίκηση της Σαράντης.
Όπως τόνισε στη διάρκεια της παρουσίασης στην Ένωση θεσμικών Επενδυτών ο οικονομικός Διευθυντής του ομίλου Κωνσταντίνος Ροζακέας, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί στα 236 εκατ. ευρώ από 221,29 εκατ. ευρώ το 2011 και τα κέρδη EBITDA στα 20 εκατ. ευρώ από 19,63 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,6% και 8,5% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στις προβλέψεις και κινήσεις του ομίλου για το 2012 ο κ. Ροζακέας σημείωσε ότι οι δυσχερείς συγκυρίες στο οικονομικό περιβάλλον δεν προβλέπεται να βελτιωθούν στο προσεχές μέλλον με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου η διοίκηση θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στο να εναρμονίσει την κοστολογική δομή της με τα αναμενόμενα έσοδα, καθώς και να προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στα νέα καταναλωτικά δεδομένα.

Η διοίκηση συνεχίζει την πολιτική της για ισχυροποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, χαμηλό δανεισμό, συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και εν γένει την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής θέσης του ομίλου.

Παράλληλα παραμένει επικεντρωμένη στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την κερδοφόρα πορεία του ομίλου και συνίστανται σε οργανική ανάπτυξη στις βασικές δραστηριότητες και έμφαση στα ιδιοπαραγόμενα, ανάπτυξη των υπαρχόντων μεριδίων αγοράς, συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών δραστηριοποίησης και προσαρμογή στις εκάστοτε νέες συνθήκες. Επίσης, διερευνά πιθανούς στόχους για εξαγορά.