Καθαρές εισροές κατέγραψε και τον Φεβρουάριο η αγορά συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) στην Ευρώπη φθάνοντας τα 19 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις εισροές των 25 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου. Όλες οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων είχαν εισροές κατά τη διάρκεια του μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης θεσμικών Επενδυτών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι καθαρές πωλήσεις των μακροπρόθεσμων ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς) παρέμειναν σταθερές τον Φεβρουάριο καταγράφοντας καθαρές εισροές 18 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 19 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου. Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) κατέγραψαν και πάλι εισροές 4 δισ. ευρώ, ίδιες με αυτές του προηγούμενου μήνα.

Τα Ομολογιακά ΑΚ κατέγραψαν εισροές ύψους 9 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, μειωμένες σε σχέση με τα 13 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου. Τα Μικτά ΑΚ παρουσίασαν και αυτά καθαρές εισροές ύψους 1 δισ. ευρώ, αν και μειωμένες σε σύγκριση με τις εισροές των 2 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς παρουσίασαν μείωση των καθαρών εισροών τους στο 1 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 6 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου.

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 1,9% και ανήλθε στα 5.821 δισ. ευρώ.