Η ιταλική κυβέρνηση αναθεώρησε τον στόχο του ελλείμματος για το 2013, ανεβάζοντάς τον στο 0,5% του ΑΕΠ από 0,1%. 

Η κυβέρνηση της χώρας υποβάθμισε τις προβλέψεις για ανάπτυξη το 2012 στο -1,2% από -0,4%, ενώ αναβάθμισε τους στόχους για το 2013 στο +0,5% από +0,3%.