Τη διανομή μερίσματος  συνολικού ποσού  5.488.824 ευρώ  που αντιστοιχεί σε  0,10 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor σήμερα.
Η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα ορίστηκε για τις 20 Απριλίου, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας στις  24.4.2012. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 27/4/2012.