Για τον Ιούνιο δηλαδή μετά τις εκλογές μετατίθεται η μείωση των συντάξεων η οποία θα γίνει αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2011.
Η χρονική μετάθεση αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των επικεφαλής των ασφαλιστικών ταμείων καθώς κρίθηκε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα καταβολής των συντάξεων ήταν ανέτοιμο να υπολογίσει τις περικοπές για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Η χρονική μετάθεση όμως θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί και η κράτηση που θα γίνει αναδρομικά καθώς πλέον οι συνταξιούχοι θα εμφανίζονται να «χρωστούν» τη μείωση της σύνταξης για 8 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στις κύριες συντάξεις οι περικοπές αγγίζουν όσους εισπράττουν από 1.300 ευρώ και πάνω ενώ στις επικουρικές συντάξεις γλυτώνουν μόνο όσοι έχουν μηνιαίο ποσό χαμηλότερο των 200 ευρώ.


Αρίστος Οικονομίδης