Για αδιαφάνεια στο διαγωνισμό που αφορά στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ κάνει λόγο το Fund ENERGY.
Με προσφυγή που κατέθεσε σήμερα ζητά είτε να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, είτε να ανακληθεί η παράνομη και αναιτιολόγητη, όπως αναφέρει, απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) περί αποκλεισμού του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το Fund ENERGY θεωρεί ότι, «μέχρι σήμερα, υπήρξε αδιαφάνεια στις διαδικασίες του διαγωνισμού και επομένως έλλειμμα στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος» και ζητά την αξιολόγησή του με ίσους όρους με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους του.

Όπως σημειώνει, κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως εγγυητικές επιστολές των τραπεζών Credit Suisse και Hyposwiss, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητά του και εκφράζει τη βούλησή του να προχωρήσει σε μακροχρόνιες και στρατηγικής επιχειρηματικής σημασίας, επενδύσεις στην Ελλάδα.


Σχετικό θέμα: ΤΑΙΠΕΔ: Στο σκοτάδι οι μνηστήρες του Ελληνικού!