Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη κατά 0,8% για την οικονομία της Βουλγαρίας.   

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το ΑΕΠ της χώρας θα σημειώσει ανάπτυξη της τάξης του 1,5% το 2013. 

 

Τελός, η έκθεση για τον δείκτη ανεργίας στη χώρα αναφέρει ότι θα παραμείνει φέτος στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (12,5%), ενώ το 2013 θα παρουσιάσει μείωση (12%).