Την παραίτησή του υπέβαλε στις 17/4 ο Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alapis, Χρήστος Μανέας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:
 

1. Γεράσιμος Παρτίδας του Ζησίμου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Σίμων Παπαδογεώργος του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Ευάγγελος Λώλας του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

4. Δημήτριος Αραβοσιτάς του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10.05.2012, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 


Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεράσιμος Παρτίδας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία.