Δέκα υπουργεία, 30 διαφορετικές υπηρεσίες και αναμονή 2 ετών για την επιστροφή του ΦΠΑ συνθέτουν το θαυμαστό κόσμο των εμποδίων που βάζει το ελληνικό κράτος στις εξαγωγές και δη στο ελληνικό επιχειρείν. Και δεν είναι μόνο αυτά τα εμπόδια. Μέχρι σήμερα, το μέσο κόστος που απαιτείται για εξαγωγή προϊόντων από τη χώρα μας διαμορφώνεται στα 1.153 δολάρια, έναντι 1.043 στην Ε. Ε., ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 20 ημέρες, έναντι 11 ημερών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μάλιστα στερούνται τη δυνατότητα θαλάσσιων μεταφορών.  

Ο αριθμός των συνοδευτικών εγγράφων είναι στην καλύτερη περίπτωση 5 με 6 στη χώρα μας, έναντι 4 στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Και το κερασάκι τα προβλήματα στο κομμάτι των εξαγωγών δεν περιορίζονται μόνο στις προ του εκτελωνισμού και στις καθαυτές τελωνειακές διαδικασίες, έλεγχος στο 90%! των προϊόντων και όχι δειγματοληπτικός, αλλά και στην άρνηση του κράτους να επιστρέψει τον ΦΠΑ. Αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα όπου ο επιχειρηματίας πληρώνει πρόστιμο 23% επειδή εξάγει χωρίς να γνωρίζει αν και πότε θα του επιστραφεί. 

Την ίδια ώρα πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών τον περασμένο Φεβρουάριο, δείχνουν περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης, σε επίπεδο δωδεκαμήνου εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.  
Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.864,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.478,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους (αύξηση 26%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 1.251,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.233,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση μόλις 1,4%. 

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουάριο 2012, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011.


Γεωργία Παππά