Η αξιολόγηση του ΔΝΤ και του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας είναι προς την ίδια κατεύθυνση και η απόκλιση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το ΔΝΤ δεν έλαβε υπόψη την πιθανότητα θετικών προοπτικών στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο οικονομικών Κύπρου, με αφορμή έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι για 2012 το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει αρνητική ανάπτυξη της τάξης του 0.5%.

Σημειώνει ότι το 2012 είναι ιδιαίτερα δύσκολος χρόνος κυρίως λόγω του εξωτερικού παγκόσμιου περιβάλλοντος που επηρεάζει σημαντικά μικρές ανοικτές οικονομίες όπως η Κύπρος, αλλά και λόγω της προσπάθειας που γίνεται από πλευράς κυβέρνησης για νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και στήριξης του τραπεζικού μας συστήματος.

Όσο αφορά στην ανεργία το Υπουργείο συμφωνεί με την εκτίμηση του ΔΝΤ ότι θα σταθεροποιηθεί σε ψηλά επίπεδα το 2013. Βασικός λόγος είναι η αρνητική ανάπτυξη που προβλέπεται για το 2012.

Καταληκτικά, το ΥΠΟΙΚ παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση των δημοσιονομικών στόχων καθώς και στην υλοποίηση αναπτυξιακών μέτρων και πολιτικών που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εξετάζει όλες τις παραμέτρους για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων του τραπεζικού συστήματος.