Η Ισπανία βγαίνει σήμερα στις αγορές με ομόλογα λήξης 2014 και 2022 με στόχο να αντλήσει έως 2,5 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις των αναλυτών αφού όπως επισημαίνουν το μικρό μέγεθος της έκδοσης θα διευκολύνει την Ισπανία να καταγράψει ένα καλό αποτέλεσμα.