Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένο το 1,4% του αιολικού δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) για την επίδραση της αιολικής ενέργειας στην απασχόληση και την οικονομία. 


Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010, στην πρώτη θέση της κατάταξης
βρίσκεται η Γερμανία, όπου είναι εγκατεστημένο το 32,3 % των ανεμογεννητριών και ακολουθεί η Ισπανία με 24,5 %, η Ιταλία με 6,9 %, η Μ. Βρετανία με 6,2 % και η Δανία με 4,5%. Συνολικά, στην ΕΕ είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες ισχύος 84.323 μεγαβάτ.


Η αιολική ενέργεια αύξησε τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 33% ανάμεσα στο 2007 και το 2010 ενώ μέσα στο 2010, η ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας ήταν διπλάσια από αυτή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, συνεισφέροντας 32 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία εν μέσω κρίσης.


Επιπλέον, από την έκθεση προκύπτει πως: 


• Ο τομέας δημιούργησε 30% περισσότερες θέσεις εργασίας από το 2007 στο 2010, φθάνοντας σχεδόν τις 240.000, τη στιγμή που η ανεργία στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 9,6%. Το 2020 οι θέσεις εργασίας στον κλάδο θα ανέρχονται σε 520.000.


• Η αξία των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου ανήλθε σε 5,7 δισ. ευρώ το 2010.


• Ο κλάδος επένδυσε το 5% των εξόδων του σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσοστό τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.


Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο πρόεδρος της EWEA και της ΔΕΗ, καθηγητής Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: «Κάθε χρόνο δημιουργεί αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα, περισσότερες δουλειές και εξαγωγές προς όφελος της Ευρώπης που αγωνίζεται με την οικονομική κρίση. Μια κρίση που εντείνεται εξαιτίας των καυσίμων που εισάγονται σε διαρκώς υψηλότερο κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες».