Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε στη σημερινή κρίσιμη δημοπρασία διετών και δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας. Η Μαδρίτη άντλησε 2,54 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο για 2,5 δισ. ευρώ  με το κόστος  δανεισμού να ενισχύεται για τους 10ετείς τίτλους και να μειώνεται για τα διετή ομόλογα.

Αναλυτικότερα, από τη δημοπρασία των διετών ομολόγων (λήξη Οκτώβριος 2014), η Μαδρίτη άντλησε 1,114 δισ. ευρώ.  Η προσφορά καλύφθηκε 3,3 φορές έναντι 2 κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η μέση απόδοση υποχώρησε στο 3,463% έναντι 3,495%.

Από την δημοπρασία των 10ετών ομολόγων (λήξη Ιανουάριος 2022)  η Μαδρίτη άντλησε 1,425 δισ. ευρώ. Η προσφορά καλύφθηκε κατά 2,4 φορές έναντι 2,2 κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,743% έναντι 5,403% .