Σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Παπαγιώτη, λόγω θανάτου, προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Μύλοι Λούλη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τη θέση του εκλιπόντα έως το τέλος της θητείας του Δ.Σ., 25/05/2012, λαμβάνει ο κ. Τσιτσιγιάννης Χρήστος.


Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η κάτωθι:

 

1) Νικόλαος Λούλης , μυλωνάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

 

2) Νικόλαος Φωτόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

 

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος, συνταξιούχος, Μέλος Δ.Σ. –Εκτελεστικό Μέλος

 

4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes), Γερμανός υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

5) Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος, ιδιωτικός υπάλληλος, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος, μυλωθρός, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος