Η Ρουμανία θα υιοθετήσει το ευρώ το 2015, θα ενταχθεί στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ERM II) την περίοδο 2013-2014 και θα μειώσει το δομικό της έλλειμμα σε ποσοστό λιγότερο του 0,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης που ενέκρινε η κυβέρνηση της χωρας. 


Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νταν Σουτσίου, είναι να παραμείνει η μείωση του δομικού ελλείμματος. Έτσι, η Ρουμανία θα αποδείξει ότι μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του προγράμματος. 

 

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι την περίοδο 2013-2015 προβλέπεται ανάπτυξη της οικονομίας με ρυθμό 3,1% μέχρι 3,9%.