Η Fitch Ratings υποβάθμισε σε «D»  από «C» συνολικά 13 ελληνικά κρατικά ομόλογα μετά την επιβεβαίωση από την ελληνική κυβέρνηση ότι η ανταλλαγή όλων των ομολόγων στις συγκεκριμένες σειρές ολοκληρώθηκε στις 11 Απριλίου του 2012 στο πλαίσιο της πρόσφατα ανακοινωθείσας ανταλλαγής χρέους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου η αξιολόγηση στα εν λόγω χρεόγραφα θα αποσυρθεί στις 20 Απριλίου. Παράλληλα θα αποσύρει την αξιολόγηση «C» σε εκείνα τα ομόλογα που δεν ανταλλάχθηκαν πλήρως.

Η Fitch επισημαίνει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας και οι αξιολογήσεις στα νέα ομόλογα της χώρας δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη δράση και διατηρούνται στο «B». Το outlook είναι σταθερό.
Η λίστα με τα ομόλογα που επηρεάζονται:


- Ομόλογα που ανταλλάχθηκαν στις 11 Απριλίου

XS0097010440
XS0097596463
XS0097598329
XS0165956672
XS0192416617
XS0223064139
XS0223870907
XS0251384904
XS0255739350
XS0256563429
XS0260024277
XS0260349492
XS0357333029

-Ομόλογα που δεν ανταλλάχθηκαν πλήρως

XS0071095045
XS0078057725
XS0079012166
XS0110307930
XS0147393861
XS0191352847
XS0224227313
XS0292467775
XS0372384064
IT0006527532
JP530000BS19
JP530000CR76
JP530000CS83
CH0021839524